Integritetspolicy & GDPR

Götessons Design Group följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter

På Götessons Design Group värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till Götessons Design Group via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte.

Behandling av personuppgifter

Götessons Design Group samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver. Personuppgifterna sparas fram till 12 månader efter inskickat formulär, och vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Samtycke och ändamål

Götessons Design Group har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att kontakta oss på hello@gotessondesigngroup.com.